27 juni 2019

Motie mbt analyse overschrijding voorziening gemeentelijke gebouwen

Samen met D66 en SP hebben we een motie op de raadsagenda van 27 juni gezet die het college opdraagt om met een analyse te komen over hoe het zo fout heeft kunnen gaan rondom de overschrijding van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. 

In de laatste commissie MO/BO hebben we aan de hand van een feitenrelaas gesproken over wat er wanneer is gebeurd de afgelopen tijd waardoor er een fors tekort op de voorziening onderhoud gebouwen kon ontstaan. Dat feitenrelaas was toegezegd nadat wethouder Mulder was opgestapt en bood enig inzicht in het proces daaraan voorafgaand.

Als CDA zijn wij altijd zeer kritisch geweest op dit dossier maar hebben nooit kunnen of durven bevroeden dat wanneer er op onze vragen geantwoord werd dat de werkzaamheden conform MJOP gewoon nog dit jaar uitgevoerd zouden worden wij hadden moeten vragen: ja, maar dat is theoretisch: zit het geld ook echt in het potje?

Dit gehele traject loopt al jaren. Al die jaren zijn er vele momenten geweest waarop ingegrepen kon worden. Dat heeft toenmalig wethouder Jansen niet gedaan, ondanks aandringen en ook in het college lijkt de urgentie van deze zaak niet helemaal geland te zijn geweest. Anders had het toch nooit zo lang kunnen duren…

Ondertussen hebben we de beantwoording op verdere technische vragen binnen. Dat verstrekt weer wat verdere duiding en dat is goed. Wat ons betreft had dit gewoon in de commissievergadering moeten gebeuren. Deze vragen zag het college reeds mijlenver aankomen. Nu de beantwoording er is missen wij nog een duidelijke analyse waarom al de genoemde risico’s, afwegingen etc zijn genomen, wat we hier van hebben geleerd en welke lessen we hier voor de toekomst uit trekken. Dat lijkt ons een prima bespreekpunt.

(bijv: zie beantwoording vraag 14: er staat dat er het theoretisch budget als uitgangsbudget is toepast. Maar hoe kan dit nu ontstaan? Zijn de controlemechanismen wel ok? Etc)

Daar de coalitiepartijen helaas geen zin hadden in het bespreken van een analyse, maar PvdA/GL wel de suggestie deed dat we dit (de stukken die op tafel liggen) tijdens een commissie in september zouden kunnen bespreken hebben we de motie (die het toch niet zou halen) ingetrokken en het onderwerp geagendeerd voor september. Zo kunnen we hopelijk in gezamenlijkheid als raad, college en ambtenaren van de gedane situatie teneinde deze ook te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.