28 mei 2020

Motie om tot debat te komen over consequenties Coronacrisis

In de raadsvergadering hebben we, gesteund door D66 en SP, een motie ingediend die het college verzoekt om een overzicht te maken met alle mogelijke financiele, economische en sociaal-economische effecten van de Coronacrisis. 

We hebben in de commissie hier onlangs al over gesproken. Toen gaf de wethouder aan dat "als we iets hebben wat hout snijdt, dan sturen we dat naar de raad". Dat was ons niet concreet genoeg. Wat zou dit zijn dan? En wanneer? En waarop gebaseerd?

De VNG, het CPB en de SER voorzien in tools om aan de hand van o.a. scenario's de effecten in te schatten. Dat kunnen wij als Doesburg ook doen. En het lijkt ons ontzettend belangrijk, zeker nu er geen beleidsvolle Kadernota komt, om hierover met elkaar in debat te gaan voordat we in oktober over de Programmabegroting praten. 

Wethouder van Veldhuizen gaf nu aan in het algemeen te werken aan een stuk wat ingaat op de financiele kosten, welke scenario's er zijn en welke kant het op kan gaan en dat dit zelfs mogelijk nog voor het reces zal verschijnen.

De Stadspartij vroeg zich (weer eens) af of er geen vertrouwen was in de wethouder, we zouden achterdochtig zijn. Dat zijn we niet, we vinden het belangrijk dat hier concrete toezeggingen over gedaan worden en dat er debat volgt voor de Programmabegroting. En dan is het benoemen van scenario's 1 ding: maar het effect van die scenario's en hoe we daarmee om moeten gaan is toch echt iets om als politieke partijen met elkaar te bespreken. 

We zien uit naar wat gaat komen en hopen dat onze oproep en ons signaal tot debat en informatie tot iets moois zullen leiden binnenkort. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.