20 oktober 2018

Tijd om jongeren te betrekken bij lokale politiek

Het wordt de hoogste tijd dat de gemeente actie onderneemt om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. In het vorige coalitieakkoord zijn er plannen geweest, is er een project (YoungLeaders) geweest en is op stel en sprong een avond voor de verkiezingen gehouden. Als CDA pleiten wij nu al jaren om woorden om te zetten in daden, maar de huidige coalitiepartijen hebben niets hierover opgenomen in hun coalitieakkoord. En dus ook niet in de begroting. En als er geen plan en geld is dan gebeurt er niets. 

Omdat we eerder samen met enkele andere partijen hebben opgetrokken en weten dat ook zij jongeren een warm hart toedragen hebben we een amendement ingediend op de raadsvergadering van 25 oktober. 

Dit amendement (gesteund door alle partijen behalve de SP) is aangenomen en zegt o.a. het volgende:

  • het betrekken en werven van Doesburgse jongeren is voor politieke partijen een uitdaging omdat zij de doelgroep niet direct kunnen benaderen, aangezien enkel de gemeente kan beschikken over de NAW gegevens van de doelgroep
  • het jongerencentrum 0313 is een goed platform om jongeren te betrekken
  • politieke partijen zeer beperkte financiële middelen hebben om activiteiten en bijbehorende werving te betalen
  • ervaring met incidentele avonden niet positief zijn
  • goede en professionele aanpak en ondersteuning derhalve is noodzakelijk 

We stellen daarom het volgende voor:

  • incidenteel, voor komend jaar een startkapitaal te begroten, om daarmee, zonder vertraging op te lopen, ruimte te hebben voor ambtelijke ondersteuning en/of een eerste activiteit
  • met de andere politieke partijen en college van B&W in de winter van 2018-2019 concrete ideeën uit te werken om activiteiten en/of organisatie op te zetten in het betrekken van jongeren bij de lokale politiek voor de komende 3 jaar
  • dat de politieke partijen hiervoor het eerste initiatief zullen nemen

En besluiten:

  • incidenteel, voor 1 jaar, € 5.000,- startkapitaal uit de algemene reserve te bestemmen om bovengenoemde activiteiten professioneel te ondersteunen en uit te voeren
  • de Programmabegroting overeenkomstig aan te passen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.