24 september 2020

Motie "Vroegsignalering" aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 24 september is op initiatief van het CDA en mede indieners SP en D66 een motie ingediend over vroegsignalering van schulden. Deze motie roept het college op om, aanvullend op het Uitvoeringsplan Vroegsignalering 2020, een meer preventieve rol op te pakken. Zeker nu door de coronacrisis meer mensen in schulden dreigen te raken, is het een belangrijk moment om samen met sociale en levensbeschouwelijke partners mensen bewust te maken dat de drempel niet hoog hoeft te zijn. De motie is unaniem aangenomen en werd omarmd door het college bij monde van wethouder Boone ("Ik ben blij met deze motie").

Tijdens de laatste commissievergadering MO hebben we uitvoerig met elkaar gesproken over het projectplan vroegsignalering. Als lokale overheid hebben we een belangrijke taak bij het bieden van hulp aan inwoners die schulden hebben opgelopen. Het woord “vroegsignalering” lijkt in eerste instantie te zeggen dat al heel snel wanneer mensen in de problemen dreigen te raken er een signaaltje uit gaat. Toch ligt de signalering net wat later. Als de mensen al in de problemen zitten. 

Het hebben van schulden is een niet te veronachtzamen probleem. Mensen gaan soms als het ware op slot waardoor het probleem verergerd, er kunnen psychische en gezondheidsproblemen ontstaan, mensen vereenzamen, er is grotere kans op huisuitzetting, sociale isolatie, ontzetting uit de ouderlijke macht etc. 

In de schulden raken is daarbij iets wat je zomaar kan overkomen. Het is daarom ook niet iets om je voor te schamen, ook al is dit precies wat vaak gebeurd. 

Nu de effecten van de Coronacrisis steeds zichtbaarder worden lijkt het risico om (verder) in de schulden te komen groter dan normaal. Daarom hebben we gemeend dat het goed is als we als gemeente, samen met sociale en levensbeschouwelijke partners, onder de aandacht brengen dat je je niet hoeft te schamen voor schulden en dat je ergens terecht kunt als je denkt dat je in de schulden komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.