20 oktober 2018

Motie zwerfvuilklepje op ondergrondse containers

Vorig jaar heeft onze fractie een nota met de raad gedeeld waarin werd gepleit om zwerfvuilklepjes te monteren in de te plaatsen ondergrondse afvalcontainers. Dit is in diverse steden succesvol en beproefd. Tot op heden is dit niet gerealiseerd alhoewel het breed door de raad werd onderschreven. 

Het lijkt ons toch verstandig deze klepjes te monteren om zo bij te dragen aan vermindering van zwerfvuil, de kosten beperkt lijken en besparingen op ledigingen afvalbakken mogelijk lijkt. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de goede wil van de eigenaar van de containers, Circulus Berkel.

In de raadsvergadering van 25 oktober hebben wij een motie ingediend (raadsbreed gesteund!) die ervoor pleit om een proef te doen met de 12 ondergrondse containers in de binnenstad. Door een tellertje te plaatsen kan tevens inzichtelijk worden gemaakt hoevaak het klepje gebruikt wordt. Als dit succesvol blijkt kan tevens een gefaseerde uitrol gedaan worden in de andere wijken. Wat ons betreft ligt in alle afstemming en communicatie ook een rol voor de wijkraden weggelegd.

In de motie roepen wij daarom op om op korte termijn te onderzoeken of het voorgestelde te realiseren valt en om na een jaar te evalueren in de raad. 

Omdat de wethouder aangeeft, o.a. naar aanleiding van onze eerdere vragen, reeds in overleg te zijn met Circulus Berkel en haar best wil doen dit te realiseren zijn wij zeer content met de uitkomst en hopen dat Circulus Berkel in deze mee wil werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.