09 april 2018

Nieuwe fractie nu echt begonnen

Op maandag 9 april is de nieuwe fractie voor het eerst bijeen geweest voor het echte politieke handwerk: de kleine fractievergadering. Op een kleine fractievergadering bespreken we de agenda's voor de verschillende commissies. 

We hebben er alle vier ontzettend veel zin in en zien uit naar prettige, inhoudelijke samenwerkingen en bovenal een belangrijke bijdrage aan het bestuur van ons mooie Doesburg.

Stan en Wiljan zullen in de commissie VROM plaats nemen, Joan en Wim in de commissie MO.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.