12 mei 2019

Ons initiatiefvoorstel voor aanstelling van een Stadsfotograaf

Doesburg is een prachtig oud stadje aan de IJsselzoom. Een fotogeniek stadje ook. Vele fotografen, amateur of professional, maken prachtige foto's van onze stad en met name van de binnenstad. Doesburg is naast een verzameling prachtige straten, gebouwen en wijken vooral ook een samenleving die op deze plekken woont en leeft. Daarmee is gezegd dat een en ander onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Veel Doesburgers zijn trots op hun stad. Zij plaatsen en delen foto's en kiekjes van hun stad. Een stadsfotograaf is een ambassadeur van Doesburg en verbindt de inwoners van de stad aan hun leefomgeving.

Om continuïteit te waarborgen en structureel financiële middelen vrij te maken is het nodig om duidelijke kaders te stellen waarbinnen uitvoering gegeven kan worden aan het aanstellen van een stadsfotograaf.

 • Een stadsfotograaf verbindt mensen met de stad en hun leefomgeving.
 • Een stadsfotograaf kan als ambassadeur een rol vervullen in de aantrekkelijkheid van de stad.
 • Een jaarlijkse wedstrijd activeert jong en oud om anders te kijken naar hun stad en op zoek tegaan naar de mooiste plekken en momenten.

Er zal enige ambtelijke en bestuurlijke capaciteit worden gevraagd om een en ander op te zetten en aandacht te geven. Teven is jaarlijks een budget nodig voor het verzorgen van een expositie van de werken van een stadsfotograaf. Het initiatief is uiteraard afhankelijk van de bereidheid van Doesburgers om stadsfotograaf te willen zijn.

Het aanstellen van een stadsfotograaf heeft beperkte financiële gevolgen. Via de Kadernota 2020 zal voorgesteld worden structureel een bedrag van € 2.000,- per jaar te begroten voor het verzorgen van een expositie (expositieruimte beschikbaar stellen en zorgen voor expositiemateriaal).

De eerste stadsfotograaf zal in 2019 aangesteld worden.

Het college wordt opgedragen een stadsfotograaf aan te stellen binnen de volgende kaders en uitgangspunten:

 • De gemeente schrijft jaarlijks een fotowedstrijd uit. De winnaar van deze fotowedstrijd wordt aangewezen middels een door de gemeente aangestelde jury. Hij of zij wordt voor de duur van 1 jaar stadsfotograaf van Doesburg
 • De jury bestaat uit deskundigen en/of bij Doesburg betrokkenen.
 • De gemeente zal via de daarvoor beschikbare kanalen voldoende aandacht schenken aanbovengenoemde wedstrijd.
 • De gemeente stelt een profiel op waaraan de aan te stellen stadsfotograaf moet voldoen. Zo moet hij ofzij bij voorkeur ingeschreven zijn in Doesburg
 • Op het beeldmateriaal van de fotograaf rust auteursrecht. Het beeldmateriaal blijft dan ook eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De gemeente zal, indien gewenst, het beeldmateriaal enkel na goedkeuring van de stadsfotograaf gebruiken.
 • In ieder geval aan het einde van de aanstellingsperiode zal de stadsfotograaf een publiek toegankelijke fototentoonstelling verzorgen. De gemeente stelt daarvoor een expositieruimte ter beschikking en zorgt voor het benodigde expositiemateriaal, zoals bijvoorbeeld fotoafdrukken.
 • Het expositiemateriaal zal na de expositie eigendom worden van de stadsfotograaf.
 • De stadsfotograaf zal zijn of haar foto's frequent publiceren op daarvoor in te zetten media, daarin desgewenst ondersteunt door de gemeente Doesburg
 • De stadsfotograaf zal binnen thematische kaders werken (zoals: de diversiteit in Doesburg, etc.) en zoveel als gewenst en waar mogelijk foto's maken bij hoogtepunten in de stad.
 • De stadsfotograaf kan, wanneer hij/zij dat wil, ook meedoen aan de wedstrijd voor deelname aanHANSEartWORKS.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.