14 juni 2018

Schriftelijke vragen na annulering Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID)

Nadat we op de informatie avond met alle belanghebbenden hebben gehoord dat er geen vervolg komt aan het onderzoek en mogelijke realisatie van het Logistiek Ecopark hebben we het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Doesburg 14 juni 2018

Schriftelijke vragen fractie CDA Doesburg aan College van B&W (art.38 RvO)

Onderwerp : LEID

Geacht college,

  1. op 29 mei j.l. ontvingen alle fracties een schrijven van het toenmalig college waarin werd aangegeven in september verder te praten over het proces en kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg. Waarom is gekozen niet eerder een evaluatie af te ronden?
  2. Los van de evaluatie is onze fractie benieuwd naar de gemaakte kosten en restant van het door de raad beschikbaar gesteld krediet. Kunt u deze los van de evaluatie reeds verstrekken?
  3. Gelet op het belangrijke aspect van kosten (haalbaarheid en betaalbaarheid) en het aspect datde Fraterwaard een Natura2000 gebied is, ontvangen wij graag een toelichting waarom niet gekozen is voor een smaller en goedkoper haalbaarheidsonderzoek op deze twee belangrijke knelpunten. De gemeente schreef namelijk eerder: “alles wordt in kaart gebracht. Er wordt daarbij gekeken naar alle mogelijkheden én onmogelijkheden om de uitbreiding tussen de 10 en 20 hectare mogelijk te maken op deze plek”
  4. Welke m2 grondprijs zou wel acceptabel geweest zijn voor de betrokken partijen?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Update: 12 juli ontvingen wij van het college een schriftelijke reactie dat zij onze vragen niet gaan beantwoorden. Een en ander wordt besproken nav de evaluatie in september

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.