15 mei 2021

Stijging kosten doelgroepenvervoer

BVO DRAN heeft de (aangepaste) begroting voor 2021 en verder voorgelegd bij de deelnemende gemeenten. BVO DRAN is de organisatie verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingen vervoer. We zien dat de kosten komende jaren fors zullen stijgen, ook voor Doesburg. Zo was er voor 2021 € 517.000 begroot maar wordt dit nu € 541.000 in de gewijzigde begroting. De stijgingen in de jaren daarop gaan onveranderd door, zo is de verwachting. 

Het is daarom best begrijpelijk dat de deelnemende gemeenten zoeken naar oplossingen om de kosten te drukken. Sommige gemeenten gaan met een plusbus werken (heeft Doesburg reeds), of zoeken naar andere creatiee oplossingen. Ook Doesburg heeft een pakket aan mogelijke bezuinigingen ter kennisname bij de Raad neergelegd. Daar hebben wij als CDA een paar kritische kanttekeningen bij. Bijvoorbeeld over het betalen van de rekening van medische keuring door ouders/verzorgers wanneer toewijzing naar een school op medische gronden wordt afgewezen ook al ligt er een advies van de eigen arts. Los van het feit dat de communicatie naar ouders verwarring schiep, hebben wij hier ook nog wat juridische kanttekeningen bij. Hiermee zijn wij nog bezig.

De balans tussen de zorg voor het kind voorop en tegelijk financieel boven water blijven is een forse uitdaging. Voor alle partijen. Het effect van financiele tekorten op dit onderdeel resulteert mogelijk in bezuinigingen elders. Daarom moet in de zienswijze richting BVO DRAN ons inziens scherp worden aangegeven dat men er werkelijk alles aan moet doen de kosten te drukken zonder tekort te doen aan de wettelijke taken en kwaliteit ervan. Wij dienen daarom een tekstvoorstel in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.