24 september 2021

Te lage respons tevredenheidsonderzoeken

Tijdens de commissie MO van 14 september hebben we onze zorgen geuit over de lage respons op clienttevredenheidsonderzoeken. Zowel bij het Jeugdteam als bij het Jeugdbeleid breed is de respons dusdanig laag dat je kunt concluderen dat mensen denken: "Ach, we reageren niet, want het heeft toch geen nut". Als CDA maken we ons hier zorgen over. Wij spreken namelijk teveel mensen die niet tevreden zijn en, als je naar de respons kijkt, blijkbaar niet reageren. Dit vertekent het beeld en informeert de Raad dus onbedoeld onjuist.

Ons voorstel aan de wethouder was om hier een actiepunt van te maken. Alles is al geprobeerd, maar niets werkt. Dan moet het echt anders. Benen op de tafel, samen met bedrijven, andere gemeenten, burgers... zoek creatief naar oplossingen om de respons aanzienlijk te verhogen. Het college gaf bij monde van wethouder Bollen aan dat te willen gaan overwegen / onderzoeken. Daar zijn we blij mee. Wordt vervolgd dus.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.