12 november 2020

Tijd kopen bij opstellen afwegingskader "Ruimte voor duurzame energie"

In de afgelopen periode is er veel onrust in het buitengebied van Doesburg en omliggende dorpen ontstaan. Aanleiding is het plan om tot een afwegingskader te komen dat moet leiden tot heldere voorwaarden wanneer er een aanvraag binnenkomt voor het plaatsen van windmolens of zonnevelden. 

De onrust was mede ontstaan doordat bleek dat de enige 3 locaties die mogelijkheid kunnen bieden voor windmolens aan de rand van onze gemeentegrenzen liggen. Het aantal belanghebbenden is dus geen 60 maar zo'n 1600-1700. Daarom spraken op de commissie VROM van 11 november ook leden van de Dorpsraad Drempt en de voorzitter van Buurtschap Noord Oost in. Beiden hekelden een gebrek aan regie, goede communicatie (+strategie daarachter) en transparantie. De oproep was dan ook om middels het temporiseren / on hold zetten van het proces er energie gestoken kan worden in het goed informeren van belanghebbenden en het genereren van rust in het proces. Overigens hadden wij onlangs een overleg met Buurtschap Noord Oost waarin ook hun enorme betrokkenheid bleek. Constructief en als intermediair tussen gemeente en buurt. Een prachtig voorbeeld over hoe goed en belangrijk een organisatie als een "wijkraad" kan zijn.  

Wethouder Bollen gaf toe dat het proces niet gegaan is zoals gewild. Tevens gaf hij aan temporiseren een goed idee te vinden, zeker in deze Coronacrisis. Zo kan de tijd benut worden voor informatie avonden voor bewoners en afstemming met de gemeente Bronckhorst. Naar aanleiding van onze vraag wanneer het eerste formele contact met Bronckhorst was, gaf wethouder Bollen aan dat dit afgelopen vrijdag 6 november was... En dat is toch wel bijzonder laat, vinden wij.

Als CDA lijkt het ons uiterst verstandig tijd te kopen. Zo lang als nodig is. Pas als iedereen goed geinformeerd is en constructief mee kan gaan in het proces is het tijd om weer verdere stappen te nemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.