23 september 2020

Verder uitstel bespreking locatie sporthal in de Raad

Op 22 juni informeerden wij u over het adviesbureau wat door de gemeente was ingehuurd. Zij hebben diverse belanghebbenden en politieke partijen geconsulteerd voor een second opinion. De verwachting toen was dat dit bureau een rapport zou opleveren wat in september besproken zou worden in de commissie en mogelijk raadsvergadering van september. 

In de vorige commissie VROM heeft wethouder van Veldhuizen aangegeven in oktober terug te komen bij de raad over het gedane onderzoek. Vandaag heeft zij de fracties geïnformeerd dat dit niet haalbaar is. De toezegging is nu dat er voor 31 december 2020 een terugkoppeling komt in een nader te bepalen vorm.

Als CDA hechten we aan zorgvuldige afwegingen. Het is onze inzet en hoop dat de komende tijd dan ook goed gebruikt gaat worden en bewoners en andere belanghebbenden gehoord zullen worden, waar mogelijk. We zien uit naar een mooi en gedragen centrum voor Beinum. Dat verdient de wijk na lange tijd van wachten. En de sporthal? Onze inzet is altijd geweest een multifunctionele ruimte te creëren met zwembad Den Helder. Daarom is onderzoek naar mogelijke synergievoordelen ontzettend belangrijk. 

Wordt vervolgd dus!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.