21 mei 2020

Vragen bij tijdelijke afsluiting binnenstad

Als CDA hebben we onze zorgen uitgesproken over de manier waarop de verkeersmaatregel om de binnenstad tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer is genomen. We hebben daarom de volgende vragen bij het college van B&W ingediend:

  1. Op basis van welke motivering (art/lid WVW? Noodverordening ivm Corona?) is het besluit genomen om de binnenstad tijdelijk te sluiten voor verkeer?
  2. Is de voorgenomen afsluiting een consequentie van de anderhalve meter-maatschappij?
  3. Is er voorafgaand aan het besluit overleg geweest met de klankbordgroep of andere stakeholders?
  4. Wethouder Veldhuizen zei: “De plannen die in onderzoek zijn binnen het project Vitale binnenstad, krijgen nu een vliegende start". Welke plannen worden hiermee bedoeld en welk onderzoek is hiermee gemoeid. Wat zijn de onderzoeksvragen?
  5. Is er een alternatief voor bedrijven die niet in de ochtend bevoorraad kunnen worden?
  6. Vind er een tussentijdse evaluatie plaats? Zo ja, wanneer vindt de eerste evaluatie van deze afsluiting plaats en met wie wordt er dan geëvalueerd?
  7. Welke rol is hier voor de SCBD weggelegd, en is zij betrokken geweest in de besluitvorming?
  8. Welke bevoegdheden heeft de taskforce? Aan wie hebben zij verantwoording af te leggen?
  9. Hoe wordt er omgegaan met de bereikbaarheid van hulpdiensten en minder validen?

We hopen dat alle belangen zorgvuldig gewogen worden, er geluisterd wordt en er onderling gesprek zal plaatsvinden. In ons verkiezingsprogramma hebben we al nadrukkelijk aangegeven dat dit soort maatregelen niet zonder overleg met bewoners en ondernemers genomen kunnen worden.

Zie ook de blog van fractievoorzitter Stan Hillenaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.