12 september 2019

VVV kan niet verder zonder meer subsidie

De VVV in Doesburg wil graag verder gastvrij zijn en professionaliseren maar komt 30.000 euro per jaar tekort om dat ook te realiseren.

Tijdens de commissie VROM sprak mevrouw Lensink in. Ze had haar zorgen namens de stichting, geuit in een schrijven aan college en raad waarin zij een klemmend beroep doen op alle partijen om de VVV verder te ondersteunen. Er komen veel toeristen naar de stad en om deze goed te bedienen moet er meer gebeuren dan er nu door heel veel vrijwilligers (50!) en zeer beperkte betaalde uren aan professionals, gedaan wordt.

De gemeente heeft aan de toenmalige vereniging gevraagd een stichting te worden. Dit heeft mede bijgedragen aan de financiele situatie die er nu is. Wat wil de gemeente dus met de VVV is onze vraag? En hoe kan het ontstaan dat een VVV zo'n brandbrief moet schrijven. Zijn de gesprekken eerder mislukt?

Voor de VVV is er geen weg terug, zo gaf mevrouw Lensink aan. Als er geen aanvullende subsidie zal komen ziet men zich genoodzaakt in 2020 netjes af te bouwen en houdt de VVV op te bestaan.

Als CDA maken we ons hier grote zorgen over. Deze vrijwilligers maken de stad nog gastvrijer en daar heeft iedereen profijt van. Daarom is er een lange termijn visie nodig op de VVV. Aan de tafel daarover dus.

Portefeuillehouder burgemeester van der Meijs kon niet aanwezig zijn deze avond. Als CDA fractie zullen we dan ook schriftelijke vragen stellen zodat we deze later kunnen bespreken in een volgende commissievergadering VROM. Eerst volgt de begroting voor 2020. Daarin zullen we deze concreet mee moeten wegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.