25 augustus 2021

Wim Robbertsen voorgedragen als lijsttrekker CDA Doesburg

Het bestuur van het CDA in Doesburg heeft Wim Robbertsen voorgedragen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Wim is sinds 2012 actief binnen de fractie van het CDA, eerder als fractieassistent en nu als raadslid. Huidig fractievoorzitter Stan Hillenaar geeft aan dat deze functie “.. qua tijd en invulling veel meer vergt dan van te voren ingeschat” en ambieert daarom geen nieuwe periode als fractievoorzitter. Tegelijk geeft hij aan een vloeiende overgang te wensen en daarom per 1 september met Wim van rol te wisselen.

Stan Hillenaar wenst Wim Robbertsen veel succes en denkt in hem “een bijzonder goed fractievoorzitter gevonden te hebben die inhoudelijk sterk op het gevoerde proces zal zitten”.

De gemeenteraadsverkiezingen gaat Wim Robbertsen met energie en overtuiging tegemoet: “Als CDA willen we alle Doesburgers dienen. Onze lokale overheid moet dat echt beter en anders gaan doen. Door beter te luisteren, door mensen het vertrouwen te geven dat ze echt iets kunnen veranderen, door minder formeel te zijn als overheid en door initiatieven te ondersteunen in plaats van te negeren”.

En dat kan prima, volgens Robbertsen: “Doesburg heeft goud in handen. De kracht van vrijwilligers en betrokken inwoners is enorm. Die moet je niet wegzetten als lastig of zeurkous, die moeten we waarderen en serieus nemen. Als overheid dienen we onze inwoners. Dat begint met luisteren, serieus nemen en vertrouwen geven. Zo verbinden we elkaar en bouwen we samen aan ons gezamenlijk huis dat Doesburg is”.

Het CDA heeft nog vacatures voor diverse functies. Geïnteresseerden kunnen mailen naar cdadoesburg@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.