Werkgelegenheid

Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Gemeenten geven ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. Wel dient de gemeente een evenwichtige afweging gemaakt te worden met betrekking tot natuur en milieu.

CDA Doesburg wil:

  • dat arbeidsvervoer toegevoegd wordt aan het doelgroepenvervoer om jonge mensen, zonder eigen vervoer, en mensen met een handicap aan het werk te krijgen.
  • dat de gemeente zich actief in blijft zetten om bedrijven als Rotra en Ubbink voor Doesburg te behouden
  • wil creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen
  • wil dat de regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen waar nodig versterkt en vereenvoudigd worden. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.