Passende voorzieningen

CDA Doesburg:

  • wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Hiervoor moet het mogelijk zijn een blijverslening bij de gemeente te regelen om (preventief) woningen levensloopbestendig te maken. Met de woningcorporatie maken we gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod.
  • Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA Doesburg gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beĆ«indigd, wordt verwijderd
  • wil het op dit moment aanwezige aanbod voorzieningen behouden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.