Onderwijs

CDA Doesburg:

  • vindt dat bij leerlingenvervoer het belang van het kind voorop staat. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer.
  • vindt het belangrijk om goede openbaar vervoer connecties richting scholen in stand te houden 
  • vindt het belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. De gemeente stelt een meerjaren-onderhoudsplan op voor alle scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.
  • wil dat er drie volwaardige Integrale Kind Centra (IKC’s) in Doesburg zijn waarin een integraal aanbod van voorzieningen is 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.