Bereikbaarheid

CDA Doesburg:

  • vindt het belangrijk dat Doesburg goed bereikbaar is via het openbaar vervoer. Daarbij is het belangrijk dat de aansluitingen met Dieren, Doetinchem en Zevenaar worden geoptimaliseerd. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor mensen in de doelgroep participatiewet.
  • vindt bijzonder leerlingenvervoer een belangrijke voorziening voor een kwetsbare doelgroep. Daarom willen we dat het project SamenDoesburg door gaat
  • signaleert dat de verkeersdrukte voor het Velperbroek circuit Doesburg slecht bereikbaar maakt. Tevens is er regelmatig grote vertraging voor het Velperbroek circuit vanaf de A348. Dit maakt Doesburg minder aantrekkelijk om te komen wonen. Doesburg moet, samen met andere belanghebbende gemeentes druk op provincie opvoeren om de doorstroom te verbeteren en Doesburg aantrekkelijker te maken qua bereikbaarheid
  • vindt dat kinderen veilig op school moeten kunnen komen. De gemeente pleegt goed en tijdig onderhoud aan de oversteekplaatsen. Tevens moeten klaar-overs ingezet worden als vrijwilligers voor het veilig over laten steken van kinderen.
  • zet in op glasvezel internetaansluitingen voor alle wijken in Doesburg
  • wil dat de rotonde Kraakselaan / N317 een betere uitstraling krijgt.
  • ziet industrieterrein Beinum-West als locatie voor logistieke bedrijven en wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar geschikte bedrijven 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.