Beinum - speerpunten

CDA Doesburg wil dat:

 • de gemeente optimaal overleg heeft in voorbereiding op de ontwikkelingen en veranderingen rondom de locatie Beumerskamp
 • de gemeente zich maximaal inzet om van Integraal Kind Centrum de Wetelaar een volwaardig IKC te maken of te blijven
 • de gemeente zich inspant om Beinum West aan te sluiten op de N338
 • het hart van de wijk rond huidige supermarkt / sporthal een centrumfunctie krijgt voor de wijk
 • de gemeente zich inspant om de wijkraad te faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door op een gezamenlijk platform een website aan te bieden
 • woningen op industrieterrein Beinum West verkocht moeten kunnen worden, ook als daar bestemmingswijzigingen voor nodig zijn
 • er een laagdrempelige ontmoetingsplek voor senioren komt, liefst in het hart van de wijk
 • de gemeente ondersteunt wanneer WhatApp-Alert groepen worden opgezet. Dit kan bijvoorbeeld middels informatievoorziening
 • het groenonderhoud naar een stabiel en hoger niveau wordt gebracht
 • er goede speelvoorzieningen voor kinderen blijven, ook in de oudere gedeeltes van de Beinum
 • de gemeente nadenkt over de mogelijkheden van het inzetten van wijkbemiddelaars als eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.