Energietransitie

Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de hekkensluiters in de EU. Een probleem dat we ook op lokaal niveau op willen en moeten lossen. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincie Gelderland en waterschap Rijn & IJssel om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

CDA Doesburg

  • wil bij eventuele nieuwbouwprojecten aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op- de-meterwoningen en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met de woningbouwcoöperatie de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt  
  • wil het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief bezit van zonnepanelen
  • in het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en woningcorporatie voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie infrastructuur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.