Ooi - speerpunten

CDA Doesburg wil dat:

  • er veilige oversteekplaatsen komen bij de Anne Frank en Horizon Ooi scholen
  • de gemeente faciliteert in het opzetten van een eigen website middels een gezamenlijk platform voor alle wijkraden
  • dat gemeente er alles aan doet om initiatieven vanuit de wijk zoals een kerstmarkt en veiligverkeersdagen maximaal faciliteert.
  • een supermarkt behouden blijft voor de wijk
  • actief benaderen van de wijk in het voorkomen van overlast door loslopende honden en hondenpoep. Bijvoorbeeld door waarschuwingen te verspreiden en actiever te handhaven
  • de gemeente de wijk(raad) betrekt bij het opnemen in de wijk van nieuwe Nederlanders
  • de wijk aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen en dat daarom de speeltoestellen en speelplaatsen in goede staat zijn
  • er duidelijke parkeeraanwijzingen en voorzieningen komen waar te parkeren wanneer kinderen bij school afgezet of opgehaald worden
  • eventuele initiatieven zoals een WhatsApp-Alert ondersteund worden door de gemeente, bijvoorbeeld door goede informatie 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.