Eenzaamheid

De meeste eenzaamheid wordt ervaren door oudere mensen, die langzaam hun sociale netwerk kwijtraken. Maar er is ook eenzaamheid onder éénouder gezinnen en onder jongeren.

Daarom wil het CDA

  • Een conferentie over eenzaamheid bij verschillende groepen. Samen met maatschappelijke organisaties en de politiek de urgentie vaststellen en oplossingen aandragen;
  • Eenzaamheid bestrijden op meerdere fronten. Het gaat over zorg, veiligheid, toegankelijkheid. Een van de wethouders draagt zorg voor de coördinatie;
  • Meedoen in de samenleving is belangrijk bij het bestrijden van eenzaamheid. Onze stad moet rolstoel- en rollatorvriendelijk zijn. Waar geen trottoirs liggen worden looproutes duidelijk aangegeven. Waar nodig wordt de snelheid aangepast;
  • Een bankje is ook een ontmoetingsplek, de gemeente steunt de organisaties die routes met bankjes inrichten;
  • Signalen van professionals in zorg en begeleiding worden actief opgepakt. Daarvoor wordt een meldpunt ingericht bij de Buurtacademie op de Linie. Er is terugkoppeling naar de melder;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.