Mensen met een beperking

Het CDA vindt goede toegankelijkheid, zoals ook in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wordt gesteld, belangrijk. De gemeente heeft hier een aantal taken bij gekregen.

CDA Doesburg:

  • wil dat de gemeente samen met ervaringsdeskundigen, de Breed Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) de gehandicaptenraad, ondernemers en zorgverleners een actieplan opstelt voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is.
  • wil samen met een afvaardiging van de gehandicaptenraad en/of BSMR dat de gemeente eenmaal per jaar drukbezochte plekken in de gemeente bezoekt om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.