Financien en investeren

Het CDA staat voor degelijk financieel beleid en staat bekend als goed rentmeester. Dit betekent niet dat we krampachtig vast willen houden aan hoge financiële reserves. Noodzakelijke uitgaven en investeringen in onze stad moeten worden uitgevoerd! Ook wanneer de financiële buffers daarmee tijdelijk verminderen. Meestal gaan immers de ‘kosten aan de baten vooraf’. Investeringen in een aantrekkelijke stad genereren op den duur meer inkomsten. Er is een tijd om uit te geven en er is een tijd om te sparen.

Wat het CDA betreft houden we onze reserves op orde. Maar niet door lasten alleen te verzwaren om reserves te kweken. We kiezen voor mogelijkheden om kosten te besparen, zoals door nog beter samen te werken met buurgemeenten. Zij hebben dezelfde soort uitdagingen als duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en klimaatmaatregelen. Laten nog meer samen organiseren en gebruik maken van elkaars faciliteiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.