Grenzen aan groei

Het zal niemand verbazen dat in een kleine stad als Doesburg geen plaats is voor drie voetbalclubs. Of voor acht autodealers, of vijf distributiecentra. Gewoonweg omdat we de schaarse ruimte proberen zo in te richten dat er geleefd en gewerkt kan worden. We maken ruimte voor woningen, voor scholen, speeltuinen en volkstuinen. Je wilt dat de Doesburgers hun boodschappen in de buurt kunnen doen en dat ze zo dicht mogelijk bij huis hun geld kunnen verdienen.

Doesburg is een toeristische trekpleister, dus we houden rekening met ruimte voor monumenten, musea en horeca. De prachtige natuur van de Linies en Fraterwaard wordt gekoesterd. Bij elke vraag naar groei moet de balans tussen bedrijvigheid en leefbaarheid leidend zijn.
Aan de randen van Doesburg hebben we bedrijventerreinen als Beinum Oost en West en de Verhuellweg. Het is zaak dat we een goed vestigingsklimaat hebben. Dan blijven die bedrijventerreinen volop bezet. Het is prachtig als bedrijven het zo goed doen dat zij willen uitbreiden. Het is goed voor de werkgelegenheid en de economie in het algemeen.

Maar het moet in balans blijven met het leefklimaat in de stad. Het mag niet ten koste gaan van het milieu, de verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte om te spelen en te recreëren. Het CDA is van mening dat je samen, ondernemers en burgers, naar uitbreidingsplannen moet kijken. Naar elkaar luisteren, zorg hebben voor elkaars positie. Daarna moet de gemeente een besluit nemen en verantwoording afleggen. Ook als dat betekent dat een bedrijf niet zo kan groeien als gewenst. Alle belangen tellen mee.   

Daarom gaan we het gesprek aan over grenzen aan groei. Niet omdat we tegen groei zijn of alleen maar voor groei, maar omdat we willen werken aan een visie waarmee we voorkomen dat mensen soms ook onbedoeld tegenover elkaar komen te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.