Groen in de wijk

Natuur en gezondheid gaan hand in hand. We worden blij van een groene omgeving en het bevordert ons welzijn. In een stad is het belangrijk ruimhartig om te gaan met groen. In elke straat en op elk pleintje moet het goed toeven zijn. Een bankje in het groen geeft ruimte aan sociaal contact. Even een praatje met een buurtje of stadsgenoot.

Met de opwarming van de aarde wordt groen nog belangrijker. Het zorgt ervoor dat de warmte in de stad binnen de perken blijft. Grasveldjes en aanplant zorgen dat hemelwater goed kan worden afgevoerd.

Groenonderhoud is niet gratis. Als je als gemeente alle ballen in de lucht wilt houden, dan zijn alle hens aan dek nodig. Met alle ballen bedoelen we de broodnodige voorzieningen in de zorg, de bieb, het jongerencentrum, het zwembad en een sportzaal. Doesburg zal keuzes moeten maken om het allemaal betaalbaar te houden.

Vele handen maken licht werk en bespaart op overheidsuitgaven. Dat lieten de bewoners van Contre Escarpe al eerder zien. De bewoners adopteerden de perken langs de kade. De gemeente zorgde voor de aankoop van bomen, struiken en planten. De bewoners houden de perken bij. En het ziet er prachtig uit.
Dat kunnen we in andere wijken natuurlijk ook. We staan als stad bekend om het vele vrijwilligerswerk dat we doen. Dus dit kunnen we ook samen oppakken. Het is niet alleen van belang voor het groen in je straat of je buurtje, het zorgt ook voor contact met elkaar. Veel oudere mensen vinden het leuk om wat omhanden te hebben en een praatje te maken. Jongeren en gezinnen willen graag laten zien dat zij een bijdrage willen leveren aan hun woonomgeving. Laten we dit voorjaar met zijn allen aan de slag gaan!

In ons verkiezingsprogramma schrijven we wat we als CDA in Doesburg willen willen:

  • Stimuleren dat een deel van het groenonderhoud wordt uitgevoerd door omwonenden. Op de IJsselkade gebeurt dat al. Deze bewoners kunnen andere wijken aan de hand nemen om met tips op weg te helpen. Daarmee zou ontmoeting worden versterkt, eenzaamheid worden bestreden en geldelijke lasten verminderd;
  • Het gebruik van de openbare ruimte bevorderen door meer aandacht te geven aan vergroening. Wandelen en fietsen stimuleren boven het gebruik van de auto. In elke wijk is een openbaar toilet beschikbaar;
  • Een groene omgeving voorkomt ook problemen als wateroverlast. De gemeente zorgt voor goede afwatering in straten en op paden achter de ‘’ bebouwing door de aanleg van putten en afvoeren;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.