Deel vluchtelingen ontevreden over tentenkamp

Integratie

CDA Doesburg:

  • wil dat de gemeente uitsluitend naar haar inwoners in het Nederlands communiceert, behalve wanneer daar voor vluchtelingen of asielzoekers een tolk bij nodig is
  • wil dat de gemeente vluchtelingen en asielzoekers direct in aanraking brengt met vrijwilligerswerk en onderwijsmogelijkheden
  • wil dat vluchtelingen en asielzoekers niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. CDA Doesburg wil bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.
  • als de gemeente Doesburg vluchtelingen of asielzoekers voorziet van middelen gebeurt dat in eerste instantie zoveel mogelijk in natura en door middel van vouchers. Zo lekken financiële middelen bedoeld voor een goede start in Nederland niet onbedoeld weg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.