Ondernemers en bedrijven

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze stad. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.

CDA Doesburg wil:

  • dat de stadspromotor in gemeentelijke dienst blijft bestaan
  • de binnenstadcoördinator voldoende ruimte en middelen krijgt
  • Stelt voor dat de gemeente een bemiddelende rol speelt in het huisvesten van startende en kleine ondernemers (denk hierbij ook aan nieuwe Nederlanders) in leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen. We trekken daarbij samen op met banken en lokale vastgoed eigenaren.
  • Wil, om ondernemerschap optimale kansen te geven, experimenten toestaan. Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. CDA Doesburg is voorstander van het creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt in het economisch belang van de gemeente.
  • In het kader van het toekomstbestendig maken van onze economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan waar nodig. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.