Jongeren

CDA Doesburg vindt dat het college een belangrijke voortrekkersrol heeft in het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. Als politieke partij dragen wij graag bij aan de te ontplooien activiteiten. Deze activiteiten dienen structureel van aard te zijn en dienen te beschikken over een passend budget. Wat het CDA Doesburg betreft komt er een jongerenraad voor jongeren vanaf 16 jaar.

Als CDA Doesburg vinden wij tevens dat de gemeente in alle afwegingen rondom evenementenbeleid en aanbod van voorzieningen zich in moet zetten om zoveel mogelijk jongeren in en voor Doesburg te behouden. Veel jongeren die gaan studeren in het hoger beroepsonderwijs verlaten de stad om elders op kamers te gaan wonen. Wij zien graag dat Doesburg voor alle jongeren, ook die elders gaan studeren, een goede plek blijft om jong te zijn en te participeren in ontspanning, evenementen en bijvoorbeeld sport. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.