Zuidelijk Molenveld - speerpunten

CDA Doesburg wil dat:

  • de trottoirs goed en vrij begaanbaar zijn of worden, ook voor rollators
  • de gemeente het voortouw neemt om te onderzoeken of er bewoners zijn die een wijkraad willen starten en hen ook actief op weg helpt
  • de gemeente zich inspant om een eventuele nieuwe wijkraad te faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door op een gezamenlijk platform een website aan te bieden
  • eventuele initiatieven zoals een WhatsApp-Alert ondersteund worden door de gemeente, bijvoorbeeld door goede informatie
  • er geen parkeeroverlast in de wijk mag ontstaan door gebrek aan parkeerplaatsen binnen de gracht/singel. Er daarom ook extra parkeervoorzieningen elders aangelegd moeten worden
  • het oversteken van de Kraakselaan ter hoogte van winkels en horeca veiliger wordt en beter wordt aangegeven
  • de wijk actief benaderd wordt in het voorkomen van overlast door loslopende honden en hondenpoep. Bijvoorbeeld door waarschuwingen te verspreiden en actiever te handhaven
  • de gemeente nadenkt over de mogelijkheden van het inzetten van wijkbemiddelaars als eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk
  • er extra bladkorven in de wijk geplaatst worden en er goede informatievoorziening komt hoe deze te gebruiken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.