Duurzaamheid van onderop

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

CDA Doesburg:

  • wil dat we het goede voorbeeld geven. We nemen duurzaamheid op in aanbestedingsbeleid, kopen groene energie in en plaatsen zonnepanelen op onze gebouwen waar mogelijk
  • zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voor onze binnenstad zullen we in verband met het beschermd stadsgezicht en de vele monumenten de richtlijnen volgen zoals die ook door de landelijke overheid zijn voorgelegd
  • wil binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembad, scholen en sporthal, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de de wet milieubeheer
  • wil onderzoeken of zonneparken in ons buitengebied, bij interesse en in goed overleg, mogelijk zijn om op grotere schaal duurzame energie op te wekken
  • wil dat onze straatverlichting zoveel mogelijk en waar passend met LED wordt uitgevoerd 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.