Armoede

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil CDA Doesburg een actief armoedebeleid in onze gemeente. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst.

CDA Doesburg:

  • vindt het belangrijk dat projecten met vrijwilligers blijven bestaan voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan
  • steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of scholen). Dit kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door te zorgen voor huisvesting of door praktische hulp te bieden
  • ziet dat bezoekers van de voedselbank vaak meer problemen tegelijk hebben, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk
  • is warm voorstander van participatie in een Regionale Sociale Dienst (RSD). Met een RSD beperken we onze kwetsbaarheid, besparen we op kosten, zetten we personeel efficiënter in zetten we beter en effectiever in op fraudepreventie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.