Noaberschap

CDA Doesburg:

  • vindt dat wanneer bewoners een initiatief opzetten om actief om te zien naar elkaar de gemeente ook actief moet kijken op welke wijze zij dit kan ondersteunen
  • wil dat de gemeente zich inzet voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente naar een zinvolle invulling van deze stage.
  • jongeren die voor het eerst mogen stemmen, krijgen van de gemeente een uitnodiging voor een politieke jongerenavond. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.