Bedrijvigheid, economie en toerisme

Om je thuis te voelen zijn sociale voorzieningen belangrijk. Maar ook een goed economisch klimaat is van belang.

Wat heeft Doesburg economisch te bieden en hoe kunnen we daar samen een bijdrage aan leveren? Het CDA ziet graag dat er

 • voldoende betaalbare parkeervoorzieningen zijn. We doen onderzoek naar verdiept en halfhoog parkeren op de Bleek. Er komen meer plaatsen met dagkaarten voor gasten en plaatsen voor vergunninghouders. Waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen op parkeerdekken;
 • het CDA ziet graag dat er voldoende betaalbare parkeervoorzieningen zijn.
 • meer regie komt in de diversiteit van winkels. De gemeente bevordert balans tussen de aantrekkingskracht van kleine curiosawinkeltjes en boetiekjes voor gasten en winkels voor de dagelijkse boodschappen voor de bewoners. Zo heeft de stad meer aantrekkingskracht voor bewoners en toeristen;
 • een actieve dienstbare VVV beschikbaar is. Daarom ondersteunt de gemeente de VVV met subsidie;

Aandacht voor de ondernemers

“Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit”. Met deze oproep vraagt het MKB-aandacht over de rol van gemeenten. Goed bezette winkelstraten met een grote keur aan verschillende producten en diensten trekken niet alleen publiek, volle parkeerplaatsen en werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan het woongenot en dus geluk.

Daarom wil het CDA:

 • maatschappelijke betrokkenheid stimuleren bij kleine en grote ondernemers. Gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar jaarlijks om activiteiten en evenementen in de stad te bespreken op gedeelde belangen;
 • dat de reclamebelasting wordt ingezet voor de instandhouding van de Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD). De rol van de SCBD is om het leef- en ondernemersklimaat te bevorderen. Zij is neutraal en staat tussen de partijen, en is ook het aanspreekpunt als het gaat om ondernemen in en bezoeken van de binnenstad;
 • de stadscoördinator inzetten om samen met ondernemers, cultuursector en de vastgoed sector beleid te voeren voor de binnenstad.
 • dat bij opdrachten van de lokale overheid prioriteit ligt bij het inzetten van Doesburgse bedrijven en zzp’ers;
 • dat er een eenvoudig en betaalbaar vergunningsstelsel beschikbaar is;
 • dat er een laagdrempelig ondernemersloket wordt ingericht om processen efficiënt te begeleiden;
 • dat we samen optrekken met onze ondernemers op het platteland. Meedenken over het stikstof probleem en bescherming bieden bij procedures van de landelijke
 • overheid;
 • dat er maatwerk wordt geleverd als het gaat om vragen en problemen van ondernemers. Er wordt geluisterd en er worden oplossingen aangedragen om winkels en bedrijven in stand te houden;

Werkgelegenheid

Goed ondernemersklimaat zorgt voor groei en is goed voor de werkgelegenheid. Een werkende bevolking maakt de economie sterk. De lokale bedrijven bieden een verscheidenheid in banen. Een aantal daarvan kennen geen hoge opleidingseisen maar bieden wel toekomstperspectief. Want geen baan betekent niet alleen financiële problemen, maar ook maatschappelijk leed. Het gevoel langs de zijlijn te staan, het er niet toe doen, werkt ongelukkig zijn in de hand.

Daarom maakt de gemeente afspraken met de ondernemers

 • om werkervaringsplekken te bieden aan beginners en herintreders;

 • om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen worden hoge eisen aan subsidies voor werk gesteld;

 • om innovatieve ideeën op te halen die meer arbeidsplaatsen creëren;

 • om nog meer samen te werken in de regio, waar het bijvoorbeeld gaat om combinaties van deeltijdwerk;

 • om aansluiting te blijven zoeken bij Hanzestad Marketing en Achterhoek Toerisme;

Grenzen aan de bedrijvigheid

Uitbreiding van bedrijven zorgt voor veel onrust binnen de gemeenschap. Men maakt zich zorgen over woonomgeving, natuur, verhoging verkeersbewegingen en de uitstoot van gassen en fijnstof.

En terecht. Het CDA ziet het dilemma en wil zoeken naar de juiste balans tussen natuur, historisch aanzicht, woonplezier, werkgelegenheid en ondernemerszin. We gaan de discussie aan over grenzen aan de groei. Daarin maken we zorgvuldige afwegingen en stellen we duidelijke kaders. Met als doel draagvlak in de stad én behoud van bestaande bedrijven.

Samen de schouders eronder

Maatschappelijke organisaties als Doesburgs Goed, Duurzaam Doesburg, Vestingstad Doesburg, Hanzegilde, Gestichten, Carillon, Monumentenvereniging, ZON Doesburg, Het Huis Doesburg, Industriële Kring, Rotary zijn positief, constructief en productief in onze mooie Hanzestad. De gemeente draagt bij aan de Stichting Centrumbelang Doesburg, de stadspromotor, binnenstad coördinator en stadsmanager. Zo ontwikkelen we samen een Doesburgse visie op een duurzaam en goed ondernemersklimaat. Het is fantastisch zoveel partijen te hebben met een hart voor Doesburg. Om al deze -vaak vrijwillige- inspanningen zo efficiënt mogelijk te laten zijn, zet het CDA zich in voor meer coördinatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.