Mantelzorg

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde. 

CDA Doesburg:

  • wil dat de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek heeft
  • wil dat, indien dit geen onveilige situaties oplevert en indien mogelijk, het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk moet zijn naast de woning van degene die zorg behoeft
  • wil dat de gemeente professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning organiseert 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.