Buitengebied - speerpunten

CDA Doesburg wil dat:

  • de gemeente soepel omgaat met verzoeken tot het levensbestendig maken van woningen of het realiseren van levensbestendige woningen bij de bestaande bebouwing
  • de gemeente er alles aan doet om het buurtschap aan te laten sluiten op het glasvezel netwerk
  • eventuele initiatieven door bewoners inzake zonneparken zorgvuldig en met ruime inspraak worden behandeld
  • de gemeente zich inspant om het buurtschap te faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door op een gezamenlijk platform een website aan te bieden 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.