Sport

Het CDA onderkent het grote belang van sportbeoefening in Doesburg. Het levert een positieve bijdrage aan de mentale en fysieke gezondheid. Bovendien werkt sport in verenigingsverband bevorderend voor de sociale samenhang binnen onze stad.

  • Het CDA ziet toekomst voor een zwembad en een sporthal in Doesburg;
  • We onderzoeken de voordelen om een nieuwe sporthal naast het zwembad Den Helder te bouwen. Mogelijk biedt het ook kansen voor een breed sportcomplex met regionale betekenis;
  • De gemeente neemt een proactieve houding naar (sport)verenigingen aan zodat een zo breed mogelijk publiek het plezier van sporten mag ervaren;
  • Accommodaties zijn toegankelijk en de beschikbare buitenruimtes worden zo goed mogelijk benut. In overleg met de SGRD (Stichting Gehandicapten Raad Doesburg) worden beheerders en eigenaren van sportaccommodaties over toegankelijkheid geadviseerd;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.