Veiligheid

CDA Doesburg:

  • strijdt voor het behoud van een volwaardige politiepost in Doesburg
  • wil dat de gemeente bewoners attendeert op buurtpreventieteams of buurtapps
  • wil dat de gemeente aandacht heeft voor sluimerende radicalisering. Signalen vanuit de inwoners moeten op een goede plek gemeld kunnen worden. De gemeente zal in samenwerking met de politie actief beleid voeren om radicalisering te voorkomen.
  • vindt dat de gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht schooluitval koste wat kost moeten voorkomen omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind.
  • wil dat de gemeente Doesburg een feestelijke ceremonie organiseert bij de verkrijging van het Nederlanderschap, waarin aandacht wordt besteed aan onze manier van leven en de waarden van de democratische rechtsstaat worden uitgedragen.
  • wil dat er een volwaardig brandweerkorps blijft in Doesburg
  • wil dat de gemeente actief wervingscampagnes voor vrijwilligers ondersteunt 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.