Veiligheid voor kinderen, fietsers en voetgangers

CDA Doesburg:

 • vindt dat de gemeente zorg draagt voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.
 • wil dat de gemeente zorgt voor goed onderhouden speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.
 • vindt burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk van groot belang. Zij kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.
 • vindt een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers belangrijk. Denk aan:
  • een veilige overgang voor fietser bij de ingang van de Kloostertuin
  • een veilige oversteek voor fietsers Beinum Oost naar Beinum West
  • een veilige oversteek voor fietsers bij de stuw
  • een veilige oversteek voor voetgangers bij de Anne Frank school
  • een veilige oversteek voor voetgangers bij de Horizon Stad
  • een veilige oversteek voor fietsers bij de Rivierenweg thv Wielbergen
  • goed onderhouden zebrapaden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.