Verenigingen en vrijwilligers

CDA Doesburg:

  • wil dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen gratis gemaakt wordt met zo min mogelijk knellende regels.
  • wil kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.
  • bepleit daarbij dat de gemeente in het bijzonder soepel omgaat met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk of kleinschalige evenementen zoals buurtfeesten.
  • wil via de vrijwilligers vacaturebank verenigingen helpen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers.
  • vindt dat verenigingen vrijgesteld moeten worden voor het betalen van OZB voor hun gebouwen
  • wil dat de gemeente verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen. Wij willen dat deze kosten van onderzoek en rapportage door de gemeente betaald worden.
  • wil een gemeentelijk duurzaamheidsfonds opzetten zodat verenigingen en stichtingen goedkoop geld kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren
  • Vindt het belangrijk dat de verbindingen tussen sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via bijvoorbeeld Sjors Sportief in stand gehouden worden en goed onder de aandacht worden gebracht.
  • wil het jeugdsportfonds en de lokale armoedefondsen blijvend ondersteunen. Zo kunnen we ouders voor wie het lidmaatschap te duur is gericht ondersteunen. Hierdoor voorkomen we dat kinderen als gevolg van een armoedesituatie buitengesloten worden van allerlei activiteiten, elk kind verdient kansen! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.