Verhouding gemeente met burgers

CDA Doesburg:

  • wil een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.
  • wil dat kosten voor overheidsdiensten (leges) in principe kostendekkend zijn. Maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden.
  • zet in op de right to challenge / motiemarkt: burgers kunnen de gemeente uitdagen om een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente
  • verwacht dat de omgevingswet in de komende jaren een groot effect zal hebben op het bestuur van Doesburg. Burgers krijgen meer invloed. De gemeente moet daarom een helder plan opstellen waarin zij duidelijk maakt op welke terreinen de burger invloed kan uitoefenen. Ook moet duidelijkheid gegeven worden hoeveel ruimte de gemeente de burgers wil geven en wat die ruimte inhoudt.
  • vindt het belangrijk dat de gemeente haar kaders duidelijk communiceert. Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente nog duidelijker communiceert in heldere taal (taalniveau B1). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.