Samen zijn wij Doesburg

Hieronder treft u een link aan naar het uitgebreide verkiezingsprogramma van het CDA voor Doesburg. Dit verkiezingsprogramma moet duidelijkheid verschaffen over wie we zijn, waar we naar toe willen en waar we voor staan. 

Hoewel wij een landelijke bekendheid hebben is dit programma puur Doesburgs. We willen hiermee aantonen dat al onze energie gericht ingezet wordt, om het belang van Doesburg met haar inwoners zo breed mogelijk te dienen. 

Het grote voordeel om deel uit te maken van een landelijke partij laat zich vooral gelden in de enorme kennis van zaken binnen het CDA. Maar ook kernwaardes als integriteit en saamhorigheid zijn fundamenten die onlosmakelijk verbonden zijn met onze manier van politiek bedrijven. 

Gerard Albers en Rob Gossink hebben onze partij de afgelopen 8 jaar uitstekend vertegenwoordigd en resultaten gehaald waaronder:

 • Doesburg zelfstandig gehouden
 • Het huidige gemeenteloket behouden
 • Sluitende begrotingen
 • Actieve bijdrage armoedebestrijding
 • Een werkbaar klimaat voor mantelzorgers
 • Het efficiënter gebruik van 0313
 • Politieke jongerencafe’s georganiseerd
 • Betrekken jongeren bij de politiek op de agenda gehouden
 • In stand houden subsidies sportverenigingen en een extra subsidie voor onze SC Doesburg
 • De stadspromotor, die Doesburg verder op de kaart heeft gezet
 • Een klimaatverandering richting ondernemers en bedrijven
 • Actieve uitvoering economisch beleidsplan
 • Komende realisatie openbaar (mindervaliden) toilet binnenstad
 • Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed waar mogelijk
 • Voorkomen plaatsing drilkooi
 • Een hardheidsclausule voor eigen bijdrage WMO
 • Het behoud van de kermis voor de binnenstad
 • Tijdig onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang vluchtelingen
 • Het behouden van de politiepost in Doesburg

Ook de komende vier jaar gaan we met vertrouwen aan de slag om met andere politieke partijen resultaten te bereiken ten gunste van zoveel mogelijk Doesburgers. Niet voor niets heeft onze campagne de werktitel “Samen zijn wij Doesburg”. 

Samen betekent u en wij, samen betekent ook met elkaar, want samen zijn we sterk! 

Stan Hillenaar

Lijsttrekker CDA Doesburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.