Senior vriendelijke gemeente

In Doesburg is 20% van de inwoners 65+: een groeiende groep om rekening mee te houden. Senioren worden vaak, in het algemeen, gezien als “kostenpost en kwetsbare groep”. De meesten 65+ers redden zich uitstekend, maar zijn niet altijd goed bezig en zich bewust dat zij zich op de toekomst moeten voorbereiden. Daar is ondersteuning, preventie en voorlichting op zijn plaats. Slechts 8% van de senioren komt in een verpleeghuis terecht en behoeft extra zorg.

CDA Doesburg:

  • vindt het belangrijk om senioren te stimuleren en informeren om deel te nemen aan beweegactiviteiten
  • ziet het belang van goed functionerende ouderenbonden en zal deze actief blijven steunen. Het eventueel samengaan van ouderenbonden mag niet ten koste gaan van een inkorting van de subsidie
  • wil dat de zorg zo wordt georganiseerd dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inzet van de wijkverpleegkundige is daarbij het middel bij uitstek, denk hierbij aan het concept ‘Buurtzorg’
  • vindt het belangrijk dat oudere werklozen weer aan het werk gaan. De gemeente moet onderzoeken op welke wijze zij deze groep mensen kan ondersteunen en moet zelf het goede voorbeeld geven in het aannemingsbeleid van nieuw personeel
  • wil speciale aandacht voor losse stoeptegels, boomwortels, reclameborden en terrasstoelen die rollatorgebruikers het leven moeilijk maken
  • wil dat de gemeente senioren informeert en stimuleert deel te nemen aan een preventraining bij vallen
  • wil dat belangrijke informatie vanuit de gemeente richting deze doelgroep laagdrempelig beschikbaar is
  • wil dat informatie en formulieren vanuit de gemeente richting doelgroepen op taalniveau B1 opgesteld zijn
  • wil dat de gemeente bijdraagt aan het koppelen van mensen aan z.g. “maatjes” om zo eenzaamheid te bestrijden
  • wil dat de gemeente initiatieven om laagdrempelige ontmoetingspunten faciliteert teneinde eenzaamheid onder ouderen te bestrijden 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.