07 november 2018

Aandachtspunten in bestuurlijke monitor 2018

Afgelopen donderdag stond de bestuurlijke monitor op de agenda. Hiermee geeft het college aan waar er verschillen worden verwacht ten opzichte van de begroting van dit jaar.

De CDA fractie stemde in met de monitor maar had wel een aantal aandachtspunten. Namens de fractie deed woordvoerder Bennie Ernst de volgende bijdrage.

Voorzitter, leden van de raad,In deze bestuurlijke monitor rapporteert het college ons over de incidentele financiele gevolgen op de begroting  2018, die zichtbaar werden in de eerste 6 maanden van dit jaar.

In deze bestuurlijke monitor een afwijking op de begroting vanruim € 3 miljoen. Door drie meevallers van € 1,6 miljoen, stonden er wel 14 tegenvallers tegenover voor in totaal € 4.7 miljoen. We lezen ook: er is bijgestuurd, maar dit is onvermijdelijk. Waar ik het eerste aan dacht was, zijn we dan wel in control ? Maar voorzitter de vraag is, leren wij hier iets van, welke verbeterplannen liggen er onder, etc.

Nemen we als voorbeeld de loonsom. De prognose is nu€ 1,3 nadelig, in de monitor van 2017 was dit € 680.000,00 nadelig. In 2 jaar tijd dus € 2 miljoen nadelig. Er worden redenen aangegeven, maar volgens ons is de tekst bij de uitleg hiervan in 2018 bijna letterlijk overgenomen van 2017.  Alleen stond er in 2017 bij, met ingang van 2018 zal dit zich oplossen.

Maar ja voorzitter dit is gebeurd en wij moeten verder kijken. Wij zijn zeer te spreken over de goede uitleg die de burgemeester, in de beeldvormende raad over de loonsom, heeft gegeven en dus ook over de maatregelen die al lopen of nog genomen worden.Daarom hebben we er vertrouwen in dat vanaf 2019, eindelijk na jaren, evt. afwijkingen op de loonsom echt incidenteel zullen zijn.

Uiteraard zullen we het college hier krititisch op blijven volgen.In de beeldvormende raad hebben wij ook gesproken over het afboeken van de schuld van € 476.000,00 van SAZA aan de gemeente. De wethouder gaf aan dat hij  vertrouwen heeft in SAZA, er meer verhuur gepland staat en SAZA mede daardoor uit de rode  cijfers zal komen.Uiteraard hopen wij dit ook. Wij zouden als CDA dan wel graag, via b.v. een raadsmededeling, op de hoogte blijven of dit ook werkelijk allemaal gaat lukken. Tenslotte voorzitter hopen wij dat de volgende financiele monitor zo min mogelijk zal afwijken van de begroting 2019. En dat dat dit soort afwijkingen niet meer voor zullen komen.

Voorzitter, dank u wel.

 

Na afloop van het debat stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel over de monitor.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.