02 juli 2019

Beleidskader ''bedrijventerreinen in verandering'' aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni werd het ''Beleidskader Bedrijventerreinen in verandering'' besproken.

Ruud Veldkamp vroeg namens het CDA aandacht voor o.a. de kringloopbedrijven en deed de volgende bijdrage: 

Voor ons ligt het beleidskader bedrijventerreinen in verandering.

Een groot deel van de bedrijven in de Gemeente Doetinchem is gevestigd op 1 van de beschikbare 8 bedrijventerreinen. De ambitie van het college van de Gemeente Doetinchem is erop gericht om in deze snel veranderende wereld te blijven inspelen op veranderende wensen van bedrijven en ondernemers in onze gemeente. Het is van belang om meer duidelijkheid te creëren voor wat betreft het vestigingsbeleid op de diverse bedrijventerreinen in de Gemeente Doetinchem. In de praktijk komen er nog wel eens verzoeken binnen van bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein en dan blijkt dat dit niet past binnen het bestemmingsplan. Zo blijkt ook dat op verschillende bedrijventerreinen bedrijven zijn gevestigd zoals kantoren en kringloopwinkels die niet binnen de bestemmingsplannen passen. Om dit in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat er een duidelijk kader wordt gesteld zodat een eenduidigheid van beleid wordt gecreeeerd.

Het beleidskader is mede tot stand gekomen door de conceptversie te bespreken met ondernemers, de ondernemersvereniging IG&D en daaronder ressorterende parkmanagementorganisaties Zij hebben hun input kunnen geven en deze is meegenomen in het voorliggende beleidskader. Wij juichen toe dat deze partijen gehoord zijn en dat zij hebben kunnen bijdragen. Uiteindelijk willen we samen een beleid die goed is voor de verdere economische ontwikkeling van die bedrijven en de Gemeente Doetinchem.

Het CDA vindt het inhoudelijk een prima stuk maar we willen toch nog 1 aandachtpunt benoemen.

We vragen met name aandacht voor de huidige kringloopwinkels die feitelijk nu op een bedrijventerrein zitten waar zij volgens het bestemmingsplan niet gevestigd mogen zijn. We pleiten ervoor dat er een mogelijkheid zou moeten komen voor een legale vestiging van kringloopbedrijven op 1 industrieterrein . Er wordt door mijn collega van de PVDA mede namens ons een amendement ingediend om dat zeker te stellen.

Als CDA fractie zijn we tevreden met het raadsvoorstel en zullen wij dit voorstel dan ook steunen.

Zowel het raadsvoorstel als het amendement werden aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.