27 september 2019

Bijdrage CDA Motie ‘Contractering huishoudelijke zorg’

Hoe veel marktwerking is gezond in de zorg? We merken dat we soms in een wat erg technisch opgetuigd systeem van zorginkoop terecht lijken te komen. Dit leidt tot tijd consumerende regels en procedures. Hier wordt de kwaliteit van zorg aan de inwoner niet per definitie beter van.

Het is daarom goed om te reflecteren op de huidige werkwijze bij inkoop. Helemaal omdat er in de voorliggende motie gekozen is voor een overzichtelijk domein, de huishoudelijke zorg. We zien uit de cijfers dat onze inwoners veel keuze hebben, maar slechts bij enkele aanbieders terecht komen. De clustering van aanbieders ligt besloten in het feit dat mond-op-mond reclame de keuze voor een aanbieder stuurt. Je laat immers niet iedereen zo maar toe in je eigen huis.

Een mooi en oud gegeven die mond-op-mond reclame. Iets dat past binnen de menselijke natuur. Laten we vanuit die natuurlijke basis dan nu ook starten met heroverwegen of het huidige inkoopbeleid het juiste is. Zouden we niet terug kunnen naar een beperkt aantal aanbieders. Dit moet dan leiden tot minder managen van verschillende contracten. Daarmee ontstaat dan ruimte voor meer aandacht voor de kwaliteit van zorg die de inwoner geboden wordt. Experts op inkoopbeleid geven in de media aan dat de ruimte tot herbezinning er ligt. We hopen dat die ruimte nu in Doetinchem ook gevonden kan worden. Het CDA dient daarom mede deze motie in.

Klik hier om de tekst van de motie te lezen.

Woordvoerder: Paul Hilferink

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.