26 april 2019

CDA: Impuls voor de sportpark de Bezelhorst Doetinchem

Tijdens de raadsvergadering van 25 april stond de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op sportpark de Bezelhorst op de agenda. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Namens het CDA deed Bennie Ernst de volgende bijdrage. 

In een tijd waarin bijna iedereen zijn beste beentje voor moet zetten om een vereniging overeind te houden, heeft ook de voetbalvereniging Doetinchem, zo lezen wij, al enige jaren moeite om jeugdleden aan zich te binden en hebben ze te maken met een langzaam teruglopend ledental. Maar, men heeft inmiddels plannen ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van de vereniging te vergroten, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor andere wijkbewoners.Het is fijn om dit te vernemen en dit kan dan ook voor de omgeving van grote waarde zijn.

Het onderbrengen van de trainingsfaciliteiten van de Graafschap was voor ons in de beeldvormende raad aanleiding om te vragen of we niet met publiek geld een betaald voetbal organisatie gingen financieren. Uit het antwoord van de wethouder en uit de achterliggende stukken is ons gebleken dat dit niet zo is.

Wij zien ook dat topsport en breedte sport hier samen elkaar kunnen verbinden. De spelers van De Graafschap kunnen n.l. voorbeelden zijn voor de jeugd in de omgeving van het sportpark. Ook dat dit goed voor de wijk zal zijn en dit op deze manier de neerwaartse lijn bij voetbalvereniging Doetinchem zal kunnen breken.

"De aanleg van de kunstgrasvelden betekent veel voor sportpark De Bezelhorst. Het wordt weer een modern, druk bezocht sportpark ", aldus wethouder Steintjes.

Al met al positieve geluiden en hoewel het hier om een aanzienlijk bedrag gaat zijn we ook blij dat het financieel goed is afgedekt. Tenslotte hopen wij dat de huidige en toekomstige sporters, als ook de inwoners uit de omliggende wijken, veel sportplezier mogen beleven aan deze nieuwe kunstgrasvelden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.