21 december 2018

CDA mede-indiener motie ''meer groene schoolpleinen''

Tijdens de raadsvergadering van 20 december heeft het CDA samen met D66, GroenLinks en de PvdA ingediend om ervoor te zorgen dat er meer groene schoolpleinen kunnen komen in de gemeente. De Provincie Gelderland heeft een subsidie voor deze initiatieven. De motie roept op om scholen te stimuleren om hun plein te vergroenen door op korte termijn een bijeenkomst te organiseren i.s.m. IVN en Jantje Beton waar scholen geïnformeerd worden over verschillende subsidieregelingen en door ervaringsdeskundigen op weg geholpen worden om zelf een plan van aanpak op te stellen.

Daarnaast wordt er verzocht om te onderzoeken welke regelingen er beschikbaar zijn om de scholen te ondersteunen. Namens het CDA deed raadslid Paul Hilferink de volgende bijdrage: 

'De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’ is een van de basisprincipes van goed rentmeesterschap. Het CDA is blij met de mogelijkheid die de provincie geeft aan onze scholen om een deel van de aanleg van een groen schoolplein mogelijk te maken. De subsidie geeft een flinke steun aan scholen die binnen het docententeam, samen met de kinderen, ouders en buurt zelf mooie plannen maken voor de inrichting van hun schoolplein. Groene schoolpleinen hebben als grote voordeel dat ze de kinderen al van jongs af aan laten opgroeien in een gezonde omgeving. Er kan volop bewogen en gespeeld worden. Daarnaast leren de kinderen om met zorg om te gaan met de natuur en het creëren van meer biodiversiteit in de eigen leefomgeving. Tot slot wordt de buitenruimte van de school zo op een natuurlijke wijze omgevormd tot een rijke- en veilige leeromgeving. Graag zien we dat de gemeente onze scholen wijst op dit mooie initiatief en waar mogelijk ondersteuning geeft om de groene schoolpleinen te realiseren. Daarom hebben we deze motie dan ook mede-ingediend.'

De motie is aangenomen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.