10 november 2019

CDA stelt vragen n.a.v. TV programma ‘’Undercover in Nederland’’ waarin verslag wordt gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’

Op zondag 10 november heeft SBS 6 het programma ‘’Undercover in Nederland’’ uitgezonden. Hierin wordt verslag gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’.

Het CDA heeft daarover de volgende vragen aan de burgemeester.

  • Heeft u kennisgenomen van deze uitzending?
  • Wat is uw reactie op deze uitzending?
  • Bent u het met onze fractie eens dat deze handelswijze ontoelaatbaar is en hier krachtig tegen moet worden opgetreden?
  • Vanaf welke leeftijd zijn sekswerkers welkom in ‘’Escape’’?
  • Hoe heeft de afgelopen periode/jaren de reguliere controle plaatsgevonden?
  • In het programma wordt gesproken over een controle n.a.v. de berichten over illegale slaapplaatsen. Wanneer vond deze controle plaats, wat was het resultaat en wat wordt het vervolg?
  • Wat zijn volgens u de vervolgstappen om ervoor te zorgen dat deze misstanden niet meer binnen onze  gemeentegrenzen plaats kunnen vinden?

Natuurlijk heeft onze fractie er begrip voor mochten antwoorden niet direct beschikbaar zijn. Gezien de ernst hoop onze fractie wel op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Berends namens
CDA fractie Doetinchem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.